Vi leier ut campingvogner både til firma og private. Du kan leie fra oss akkurat når du måtte ønske – vinter, vår, på sommeren eller om høsten.

Vi tilbyr et omfattende utvalg av campingvogner av nyere Hobby og Adria modeller for utleie. Enten dere er på jakt etter en familievogn, turvogn, vintervogn eller dyrevennligvogn, finner du det her!

Utleie campingvogner

Adria Action 391LH_2022
  • til 2/3 personer
  • 1300 kg
  • 2022 modell
priser på leie campingvogn_caravan-rent.no

Lavsesong

(resten av året)

kr 6 200,-

Høysesong

(23.06 – 13.08)

kr 7 500,-

Helg

(langhelg)

kr 4 500,-

Depositum kr 7 000,-

Depositum ved langtidsleie fra kr 10.000,-

Alle priser på utleie av campingvogner er like.

Bestillingsgebyr kr 2 000,- per uke (kr 1 000,- per helg) betales ved bestilling (innen 3 arb.dager) og refunderes ikke ved avbestilling. Bestilling blir ikke sett på som gyldig før bestillingsgebyr ble synlig på våres konto.

Innvending vask

(ikke toalett/dusj, toaletttank og luke)

kr 1.150,-

Utvending vask

kr 750,-

Tømming og vasking av toalett/dusj, toalettank og luke

kr 1.900,-

1 stk campingbord og 4 stk campingstoler, per uke

kr 350,-

Campingbord, per stk/per uke

kr 150,-

Campingstol, per stk/per uke

kr 70,-

Oppblåsbar fortelt, per uke

(390 x 250 eller 235 x 250)

kr 600,-

Markise, per uke

(Posemarkise)

kr 400,-

Teppe, per uke

til fortelt / solseil / markise

kr 150,-

Gassgrill, per uke

kr 300,-

1 stk. full gassflaske 10 kg

kr 450,-

Speilsett til bil, for hele perioden

kr 100,-

Sengetøy, per person

 (dyne og pute med trekk og lakken), for hele perioden

kr 250,-

Håndklær, per person for hele perioden

kr 50,-

TV med innbygd dvd + chromecast ultra 4K, per uke

(kunde må ha innstalert på mobilen/ipad/pc: Google Home app + TV app (må ha eget abonnement)

kr 350,-

Full innvending vask/rens

kr 7.000,-

Røyking/Dyr

(i dyrefrie vogner)

kr 2.000,-

Oppriging campingvogn

kr 700,-

Sette opp et fortelt

kr 500,-

Ved for sen tilbakelevering belastes for hver time

kr 600,-

Ved evt. lukt problemer kan leietaker bli erstatningsansvarlig

kr 2.000,-

Gebyr for mistet vognkort/bruksavisningsbok

kr 1.000,-

Egenandel ved skade

kr 15.000,-

Egenandel ved glass-skade

kr 2.500,-

Levering og Henting

Leietaker skal være minimum 28 år og hatt førerkort minst 5 år.

Campingvogn kan bare sleppes av leietakeren og de førerne som registreres når campingvogn skal hentes.
Leietakeren må ta ansvaret for hvordan den føreren opptrer som han overlater campingvogn til, på samme måte som han må ta ansvar for seg selv.

Utlevering av campingvogn krever at leietaker og/eller førere viser (evt. sender på forhånd) førerkort eller en gyldig legitimasjon/pass før overtagelse. 
Ved leie av campingvogn er leietaker/fører selv ansvarlige for å sjekke om de fyller kravene for kjøring med tilhenger og at trekkvognen oppfyller kravene for å trekke den aktuelle vognen.

Kan sjekke: https://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator

Ved bestilling undertegner leietaker en avtale, samtidig innbetales bestilling (kr 2.000,- per uke (kr 1.000,- per/helg)) som bekreftelse på reservasjon av campingvogn. Bestilling blir ikke regnet som gyldig før bestillingsgebyret er synlig på kontoen våres eller gyldig kvittering sendes med leietakers navn og hvilken periode leien gjelder for.
Etter at utleieren har gitt en skriftlig bekreftelse på bestillingen, skal det innen 3 dager innbetales et beløp/bestillingsgebyr på kr 2.000,- per uke (kr 1.000,- per helg) for campingvogn. Disse beløp er en del av leiesum og vil bli fratrukket på leiebeløp. Ved avbestilling refunderes det ikke.

Resterende leiesum må være innbetalt minimum 1 måned (30 dager) før leieperioden starter og merkes med den aktuelle leieperioden dette gjelder. Depositum reserveres på leietakers kredittkort ved henting av campingvogn eller kan innbetales sammen med resterende leiesum.

Ved bestilling av campingvogn med kort frist (under 30 dager før leieperioden starter) må hele leiebeløp betales umiddelbart.

Ved langtidsleie må leiebeløp og depositum betales ved skriftlig avtale på forhånd.

Hvis kunden kansellerer/avbestiller den forpliktende bestillingen før leieperioden starter, skal det betales følgende avbestillingsgebyrer, som skal beregnes fra den første bekreftede bestillingen.

Dersom den fulle betalingen ikke er på utleiers konto innen tidsfristene ansees campingvogn som avbestilt, og utleier står fritt til å leie ut campingvognen til andre.
Det anbefales at leietaker tegner egen reiseforsikring. 

Kansellering av bookingen må gjøres skriftlig.

Leieprisen inkluderer mva og kaskoforsikring.
Leieperioden starter kl. 15:00 på leieperiodens første dag og slutter kl. 09:00 – 11:00 på leieperiodens siste dag. Det er ikke mulig å utvide leieperioden uten at det er avtalt på forhånd (spesielt i høysesong). I lavsesong klokkeslett avtales på forhånd.

Det er ikke lov å videre utleie vognen.

Utlevering og innlevering er primært på hovedadressen hos utleier i Gramveien 52, 1832 Askim (dersom annet ikke er avtalt).

Utleveringer i høysesong er på lørdag mellom kl.15:00 – kl.17:00.
Innlevering i høysesong er på lørdag mellom kl.09:00 – kl.11:00.

I lavsesong og ved langtidsleie er utleveringen og innleveringen etter avtale (mandag-fredag og klokkeslett avtales på forhånd).

Campingvognen utleveres med et utleveringskjema som leietaker er pliktig til å gjennomgå campingvognen og påpeke skader, feil eller mangler. Denne skal underskrives av begge parter. Om slike ikke er påpekt, og oppdages ved tilbakelevering, anses de som oppstått i leieforholdet.
Vi oppfordre leietaker til å ta bilder av hele vognen utvendig og innvendig ved henting på grunn av en eventuell tvist.

Når campingvogn leveres tilbake, har leietakeren plikt til å ta bilder på utleiestasjonen å foreta en avsluttende kontroll av vogn. I den forbindelse skal det settes opp et innleveringsskjema av utleieren. Denne skal underskrives av utleieren og/eller av begge parter. Skader som ikke er registrert i utleveringskjema, men som konstateres når vogn leveres tilbake, skal betales av leietakeren.
Dersom forsinkelse av en eller annen grunn oppstår og tilbakeleveringstidspunktet ikke kan overholdes, må leietaker ta kontakt med utleier umiddelbart, slik at vi kan iverksette tiltak for å minske problemene for neste leietaker.

Vi ber alle våre kunder respektere dette, slik at neste leietaker slipper å vente. Ved for sen tilbakelevering belastes uansett kr 600,- for hver time som overskrides, dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

Det gis ingen godtgjøring ved innlevering tidligere enn avtalt.

Campingvognene utleveres rene og skal innleveres rene, på utsiden, innsiden og toalettet. Manglede eller dårlig utført rengjøring belastes følgende gebyr:
-Innvendig vask – kr 1.150,- (ikke toalett/dusj, toalett-kassett og luke)
-Utvendig vask – kr 750,-
-Tømming og vask av toalett/dusj, toalett-kassett og luke – kr 1.900,-
Spillvannstank skal være tømt. Vanntank behøver ikke være tømt.
Det kan avtales at campingvognen levers tilbake uten at rengjøring er foretatt. Dette må avtales ved henting av campingvognen eller et par dager før innlevering.

UTSTYR:

Leietaker må selv ta med alt ønsket personlig utstyr som sengetøy, håndklær, campingbord og campingstoler, ekstra kjøkkenutstyr (enkelte kjøkkenutstyr inklusiv i leiebeløp) og lignende. Eventuelt kan leies av utleier, se priser over. Strømkabel 25 m + adapter, sanitærvæske (1 stk.) og toalettpapir (1stk.) inklusiv i leiebeløp. Hvis leietaker ombestemmer seg og ikke bruke utstyr som tilhører vogn med leid/bestilt utstyr fåes ingen refusjon.

VED UTVENDIG VASK MÅ IKKE KJEMISK VASK BENYTTES.

Leietaker er ansvarlig for å gjøre seg kjent med campingvognens høyde, lengde, bredde, overheng og plikter å manøvrere i samsvar med dette. Det pliktes samtidig å gjøre seg kjent med campingvognens reelle vekt og tilgjengelige nyttelast.

Leietaker er ansvarlig for at campingvognen, ved hver tilkobling til kjøretøyet, er korrekt festet på kroken, at sikringswire er festet, kontakt for elektriske koblinger er koblet til, at alle støttebein er sveivet helt opp og at støttehjulet er hevet og sikret i øverste posisjon. Lysutstyr på alle campingvogner er korrekt koblet. Utleier er ikke ansvarlig for forsinkelser som oppstår fordi tilhengerkontakten på utleiers trekkvogn ikke samsvarer med koblingen på campingvognen.

I leieperioden har leietaker ansvar for at campingvogn fungerer og brukes forskriftsmessig og med nødvendig aktsomhet. Dersom feil oppstår, må utleier kontaktes omgående. Ting som leietaker selv kan (eller burde kunnet) ordne, gir ikke grunn til prisavslag (sikringer, feilaktig bruk osv.). Utleier er ikke ansvarlig for gjenglemte eiendeler når campingvognen er tilbakelevert.

Campingvogn er røykfri og dyrefrie (hvis ikke annet er avtalt på forhånd). Ved brudd på forbudet mot dyr og eller røyking tilkommer følgende tilleggsavgifter: Røyking kr 2.000,- / Dyr kr 2.000,-

Innsekter i fronten må fjernes raskest mulig, slik at de ikke ”gror fast”. Ikke oppbevar sterkt luktende varer, for eksempel fisk i kjøl-fryseskap. Ved evt. lukt problemer kan leietager bli erstatningsansvarlig fra kr 2.000,- og oppover.

Leietager er ansvarlig for frostskader og vannskader under hele leieperioder og er erstatnings ansvarlig opptil campingvognens markeds verdi (vinterstid).
Leietager er ansvarlig for å måke av taket i vinter perioden ved snø over 5 cm (det skal ikke tråkkes, krabbes eller danses/hoppes opp på taket av campingvognen!!!)

Vi forutsetter en forsiktig behandling av campingvogn slik at turen blir vellykket.

Utleier må kontaktes umiddelbart ved eventuell skade/reparasjoner.

Ved skade slik at campingvogn ikke kan utleveres, tilbakebetales depositum og leie uavkortet. Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade, for sen innlevering fra forrige leietaker o.l. på den bestilte campingvogn.

Oppstår det feil/skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som campingvogn er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedrørende reparasjon som er under 24 timer. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker fåes ingen refusjon.
De fleste forsikringsselskaper har fri hjemreise ved langvarig reparasjon, så vi anbefaler å tegne reiseforsikring.
Nødvendig reparasjoner under kr 1500,- er leietakers ansvar. Større reparasjoner gjøres bare etter avtale med utleier, og leietaker må ta vare på gyldig kvittering for tilbakebetaling.
Det er opp til leietakeren å bevise at skade ikke har oppstått i det hele tatt eller bare i mindre grad.
Krav om skadeserstatning fra leietakeren for mangler som utleieren ikke er ansvarlig for, er utelukket.
Hvis det oppdages mangler på campingvogn eller utstyret etter at leieperioden har begynt, skal leietakeren gi en skriftlig rapport til utleieren umiddelbart (i løpet 2 dager etter leieperioden startet).

Alle skader uansett størrelse utløser egenandel kr 15.000,- per skade.

NB! Ved skade SKAL det fylles ut skademelding, tas bilder av både skadestedet og mot partens kjøretøy. Utleier skal umiddelbart kontaktes per mobil: (+47) 93 20 66 66 / post@brunstadmotor.no

Leietaker er ansvarlig for alle bøter på campingvogn under leieforholdet.
Leietaker er ansvarlig for alle gebyrer og forelegg knyttet til overlast.
Parkering som leietaker ikke har oppgjort, belastes leietaker i ettertid.
Leietaker kan etterfaktureres for bøter, gebyrer og forelegg som er utstedt på kjøretøyet i deres leieperiode.
Ved all slik etterfakturering tilkommer det 25% MVA og kr 500,- i administrasjonsgebyr.

Alle campingvogner har full kaskoforsikring og ansvarsforsikring.

Leietaker er ansvarlig for betaling av egenandel ved skade kr 15.000,-. Utleieren vil frita leietakeren for ansvar i tråd med prinsippene for en kaskoforsikring slik at leietakeren bare betaler egenandel ved skade (kr 15.000,-). Ved fullkaskoskader må leietakeren betale en egenandel på kr 15.000 per skadetilfelle. Den aktuelle egenandelen kan ikke fjernes.
Egenandel ved glasskade per vindu er kr 2.500,-

Ved tyveri, ran eller ulykke dekker forsikring kun utstyr som tilhører campingvognen. Leietaker er selv ansvarlig for å tegne egen reiseforsikring for dekning av tap eller skade på egne og personlige ting.
For øvrig er leietaker ansvarlig for skader som ikke dekkes av forsikring oppad til vogners markedsverdi (f.eks.: påvirket av legemidler eller alkohol, stikker av fra ulykkesstedet osv.)
Krav om skadeserstatning på grunn av senere påviste mangler er utelukket, med mindre grunnlaget for kravet er en ikke åpenbar mangel.

Det ikke tillatt å benytte campingvognen på private veier eller anleggsveier som ikke omfattes av forsikringsdekningen.

Det anbefales leietaker å tegne egen reiseforsikring.

Depositum kr 7.000,-  reserveres på leietakers kredittkort ved henting av campingvogn eller kan innbetale på forhånd sammen med leiebeløp minimum 1 måned (30 dager) før leieperioden starter.
Kun depositum kr 7.000,- kan reserveres på leietakers kredittkort, hele leiebeløp må være innbetalt til bankkonto minimum 1 måned (30 dager) før leieperioden starter (høysesong).

Depositum tilbakebetales/slettes garanti av utleier i sin helhet senest 2 uker etter tilbakelevering. Dersom campingvogn tilbakeleveres i ordentlig stand og evt. etter at sluttavregningen for leieavtalen er beregnet. I tillegg til den prisen som leietakeren har betalt på forhånd og påløpende utgifter, blir depositumet avregnet ved tilbakelevering av campingvogn.

Alle skader som ikke dekkes av forsikring må betales av leietaker i sin helhet.
Ikke tilbakelevert vognkort/bruksanvisningbok innen 5 timer etter innlevert campingvogn/bobil trekker vi et gebyr kr 1.000,-
Hvis leietakeren blir forsinket med sine betalingsforpliktelser, blir det beregnet forsinkelsesrenter etter gjeldende lovbestemmelser.
Utleier er ikke erstatningspliktig ved forsinkelse som skyldes force majeure (dvs. forhold som ligger utenfor utleiers kontroll).

Utenlandsturer innen Europa (EU og EØS) er mulig, men dette avtales med utleier. Hvis det ikke er avtalt på forhånd med utleier, kan campingvogn kun benyttes i Norge!

Det er lov å kjøre til utland, men må skriftlig stå i leiekontrakten ved tilleggsinformasjon og med signatur fra utleier. Skulle leietaker allikevel kjøre utenfor Norge uten å ha avtalt dette med utleier, er det å regne som underslag/kontraktsbrudd.

Turer til krigs- og kriseområder er forbudt!

Det ikke tillatt å benytte campingvognen på private veier eller anleggsveier som ikke omfattes av forsikringsdekningen.

For alle tvister som oppstår av eller i forbindelse med leieavtalen om campingvognen benyttes Askim som verneting.